Công ty TNHHDV An Sinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu BHXH, BHYT tự nguyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch thu năm 2024.

Đăng ngày 13/01/2024

Đẩy mạnh công tác phối hợp để tuyên truyền vận động người dân hiểu và tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường công tác sử dụng và quản lý cộng tác viên mở rộng đối tượng thu…là nhiệm vụ được đặt ra trong  hội nghị tổng kết công tác thu BHXH, BHYT tự nguyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch thu năm 2024 của Công ty TNHHDV An Sinh tổ chức vào sáng ngày 13/1/2024. Với sự tham gia của lãnh đạo BHXH thị xã Cửa Lò, lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty.
Năm 2023, với sự chỉ đạo sát sao của BHXH Thị xã Cửa Lò, cùng với sự quan tâm của Thị uỷ, UBND Thị xã cùng sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, công tác thu BHXH, BHYT tự nguyện tăng mới ngày càng cao so với năm 2022. Trong năm, tổng thu BHXH và BHYT của đơn vị đạt gần 14 tỷ đồng, với số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.543 người, BHYT 6.340 đạt 98% kế hoạch giao.
Bên cạnh đánh giá kết quả đã đạt được năm 2023, hội nghị còn dành thời gian thảo luận, đưa ra nhiệm vụ cho năm 2024. Theo đó, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp để tuyên truyền vận động người dân hiểu và tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường công tác sử dụng và quản lý cộng tác viên mở rộng đối tượng thu…phấn đấu thu trên 17 tỷ đồng, ngoài duy trì tái tiếp tục số người đang tham gia thì sẽ phấn đấu số lượng BHXH tăng mới 673 người, BHYT tăng mới trên 1 nghìn người.
Dịp này, đã có 1 tập thể, 8 cá nhân được biểu dương khen thưởng vì có thành tích phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện trong năm 2023./.
Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh