Công tác khai thác, thu mua, tiêu thụ hải sản biển ở Cửa Lò.

Đăng ngày 11/05/2016