Công điện của UBND thị xã Cửa lò về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.

Đăng ngày 29/04/2021