Công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội

Đăng ngày 26/04/2016

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo để công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở 184 đơn vị bầu cử.

Căn cứ Điều 57 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, chậm nhất 25 ngày trước ngày bầu cử, trên cơ sở danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV gửi đến, Hội đồng Bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách những người tự ứng cử địa biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Tại cuộc họp báo chiều 26/4, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Theo đó, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 197; địa phương giới thiệu là 673, đạt tỉ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (trong đó có 11 người tự ứng cử).

Cơ cấu kết hợp chung của cả nước:

Người ứng cử là phụ nữ 339 người, tỉ lệ 38,97%; người dân tộc thiểu số 204 (23,45%), người ngoài Đảng 97 (11,15%), số người tái cử 168 (19,31%), người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 268, tỉ lệ 30,8%.

Trong số 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương, có:

–    Khối cơ quan Đảng: 12 người, tỉ lệ 6,09%

–    Khối cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp: 5 người, tỉ lệ 2,54%

–    Khối các cơ quan của Quốc hội: 113 người, tỉ lệ 57,36%

–    Khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 17 người, tỉ lệ 8,63%

–    Bộ Quốc phòng: 15 người, tỉ lệ 7,61%

–    Bộ Công an: 3 người, tỉ lệ 1,52%

–    Kiểm toán Nhà nước: 1 người, tỉ lệ 0,51%

–   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 31 người, tỉ lệ 15,74%

Về cơ cấu kết hợp, trong số 197 người được giới thiệu ứng cử có 29 phụ  nữ (14,72%), dân tộc thiểu số 17 người (8,63%), tôn giáo 2 người (1,02%), người ngoài Đảng 7 người (3,55%), tái cử 101 người (51,27%), trẻ tuổi 6 người (3,05%).

Trong số 673 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở địa phương, có:

–  Người ứng cử là phụ nữ: 310 người, tỉ lệ 46,06%

–  Người dân tộc thiểu số: 187 người, tỉ lệ 27,79%

–  Người ngoài Đảng: 90 người, tỉ lệ 13,37%

–  Người trẻ tuổi: 262 người, tỉ lệ 38,93%

–  Đại biểu Quốc hội khoá XIII tái cử: 67, tỉ lệ 9,96%.

Tại Hà Nội và TPHCM đều có 50 người ứng cử và số đại biểu được bầu là 30 đại biểu ở mỗi thành phố.

XEM DANH SÁCH 870 ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV TẠI ĐÂY 

 

Theo VOV

 

Theo Baonghean.vn