Công an Cửa Lò triển khai tổng rà soát, thu thập thông tin phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Đăng ngày 15/08/2022

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đảm bảo “Đúng, đủ, sạch, sống”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an thị xã Cửa Lò thông báo đến toàn thể người dân phối hợp chuẩn bị các loại giấy tờ, thông tin để tiến hành thu thập như sau:

+Đối với hộ gia đình:
– Tập hợp đăng ký xe, CMND/CCCD và số điện thoại của các thành viên có xe trong gia đình (Có thể chụp ảnh gửi về để lấy thông tin nếu vắng mặt).
– Xe đã bán hoặc mua xe cũ của người khác đề nghị cung cấp thông tin: Về chủ xe mới, người đang sử dụng, quản lý xe bao gồm: Tên, địa chỉ, bản sao chứng từ chuyển nhượng (Nếu có).
+ Đối với xe và chủ xe đã chuyển khẩu khỏi địa bàn:  Đề nghị cung cấp nơi cư trú mới của chủ xe.
+ Đối với xe công ty, doanh nghiệp: Cần có mã số thuế.

Thời gian thu thập từ nay đến 18/8/2022

Đối với cán bộ thu thập thông tin:
– Phát phiếu thu thập đến từng hộ gia đình đồng thời hướng dẫn một thành viên đại diện cho gia đình khai báo theo mẫu hoặc có thể thông qua các loại giấy tờ gia đình cung cấp hỗ trợ kê khai để đại diện hộ gia đình ký xác nhận.
Rất mong được sự phối hợp của toàn thể cán bộ và nhân dân.

 Nguồn: Công an Cửa Lò