Clip: UBND thị xã Cửa Lò sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Đăng ngày 28/05/2024