Clip: Tuổi trẻ Cửa Lò với biển đảo quê hương.

Đăng ngày 12/07/2022