Clip: Thị xã Cửa Lò chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang

Đăng ngày 30/01/2024