Clip: Phường Thu Thuỷ khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ giáo dân khó khăn.

Đăng ngày 09/10/2023