Clip: Phố đi bộ trở lại ấn tượng với đêm diễn phường Nghi Thủy, Nghi Tân: Tối thứ 7, 05/8/2023

Đăng ngày 04/08/2023