Clip: Nhiều hoạt động trên bãi biển Cửa Lò hấp dẫn du khách.

Đăng ngày 30/04/2023