Clip: Nhiều du khách về tắm biển Cửa Lò

Đăng ngày 30/04/2023