Clip: Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 01/07/2022