Clip: Hội chợ thương mại- Du lịch biển từ ngày 24/6 – 2/7/2022 tại Quảng trường Bình Minh thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 24/06/2022

clip: