Clip: Đến ngày 30/9, có 16 hộ kinh doanh trên bãi biển Cửa Lò hoàn thành tháo dỡ, giải tỏa ki ốt.( phát sóng NTV- Nghệ An Ngày mới, ngày 1/10/2022)

Đăng ngày 01/10/2022