Clip: Đại hội thi đua quyết thắng LLVT thị xã Cửa Lò giai đoạn 2019-2024

Đăng ngày 30/05/2024