Clip: Cửa Lò khai mạc Giải thể thao chào mừng ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng

Đăng ngày 06/10/2023