Clip: Cửa Lò đồng loạt ra quân làm sạch môi trường biển( phát sóng NTV, Nghệ An ngày mới, 14/4/2024)

Đăng ngày 15/04/2024