Clip: Chủ tịch Hội nông dân Tỉnh chúc mừng đội tàu khai thác đạt sản lượng cao

Đăng ngày 03/08/2022