Clip: Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo tại thị xã Cửa Lò( phát sóng NTV- Thời sự tối ngày 18/3/2023)

Đăng ngày 19/03/2023