Clip: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua đề án mở rộng địa giới Thành phố Vinh( phát sóng NTV, ngày 28/3/2022)

Đăng ngày 29/03/2023