Chương trình Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2008 – Truyền hình trực tiếp trên sóng NTV

Đăng ngày 20/03/2014

 

CHƯƠNG TRÌNH 
Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2008 – Truyền hình trực tiếp trên sóng NTV

TT Thời gian Nội dung Người phụ trách
1 19h30’ – 20h10’

– Đón tiếp đại biểu

– Sắp xếp đội hình, ổn định tổ chức.

– Thị đội

– Thị đoàn

2 20h10’ – 20h14’ Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Lễ hội. Ông Phan Công Lưu – Phó Chủ tịch UBND Thị xã.
3 20h14’ – 20h24’ Diễn văn Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2008. Ông Lê Minh Thông – Chủ tịch UBND Thị xã.
4 20h24’ – 20h35’ Nổi trống khai hội (1 hồi 3 tiếng) và dàn kèn trống, dàn kèn đồng phụ họa. Ông Phan Đình Trạc – Chủ tịch UBND Tỉnh.
5 20h35’ – 20h40’ Tặng hoa và cảm ơn các nhà tài trợ.

– Ông Nguyễn Hữu Lậm – Bí thư Thị ủy.
– Ông Cao Đăng Vĩnh – Giám đốc Sở VHTT.
– Ông Hoàng Trung Châu – Giám đốc Sở Du lịch.

6 20h40’ – 21h05’ Chương trình nghệ thuật “Sắc mới Cửa Lò” Trung tâm VHTT Thị xã và Đoàn Nghệ thuật QKIV.
7 21h05’ – 21h10’ Đốt pháo bông Trung tâm VHTT và các nghệ nhân.

        BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI

.
Theo: Cửa Lò
.
Số lượt đọc: 819
Đánh giá:
Đánh dấu tin này: 
In tin này: