Chúc mừng Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò nhân ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 – 1.8.2022)

Đăng ngày 01/08/2022

Sáng nay: 1/8/2022, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 – 1.8.2022), phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã đã đến tặng hoa chúc mừng Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò.

Thay mặt đoàn, đồng chí Hoàng Thanh Sơn – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Cửa Lò đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò. Thời gian qua, Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chuyển tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, Ban đã định hướng cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đúng định hướng, trọng tâm nhất là các sự kiện chính trị của thị xã, công tác phòng chống dịch Covid 19, các hoạt động chào mừng năm du lịch Cửa Lò 2022… Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã.

Dịp này, nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã đến chúc mừng Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò nhân ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 – 1.8.2022)


Trước đó, lãnh đạo Thị ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ VN thị xã Cửa Lò cũng đã có lặng hoa chúc mừng Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò nhân ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Hữu Lương