Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để nhân dân đón Lễ Noel và Tết dương lịch vui tươi, phấn khởi

Đăng ngày 08/12/2022

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để người dân đón Lễ Noel và Tết dương lịch trong không khí tươi vui, phấn khởi là một trong những kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị giao ban UBND thị xã vào sáng ngày 08/12/2022. Hội nghị được diễn ra nhằm để đánh giá kết quả hoạt động trên các lĩnh vực trong tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12; Đánh giá kết quả thực hiện các kết luận Chủ tịch, các PCT UBND thị xã tại các buổi làm việc với các phòng ban, cơ quan, đơn vị;  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thị xã; Triển khai một số hoạt động phục vụ tết dương lịch và các ngày lễ lớn; Nghe một số công trình đầu tư trọng điểm trên địa bàn và Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, gia súc, gia cầm và nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Võ Văn Hùng- Phó chủ tịch UBND thị xã, đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Thị ủy, Ban dân vận, UBMTTQ thị xã, trưởng các phòng ban, ngành, đơn vị thị xã, đại diện UBND 7 phường cùng dự.

Theo đó, trong tháng 11 vừa qua thị xã đã hoàn thành công tác giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh; Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch kinh tế, xã hội năm 2022; Công tác đầu tư công được triển khai đồng bộ, hiệu quả; Các công trình dự án trọng điểm như dự án đường Bình Minh mở rộng, dự án đường số 4, 5, 6; dự án nước thải giai đoạn 2, dự án đường Nguyễn Huệ, đường 10 được đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh gia súc, gia cầm; Công tác dịch vụ công ích, vệ sinh môi trường được thực hiện tốt; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện căn cơ; an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Bên cạnh những kết quả đã đặt được, trong tháng 11/2022 vẫn còn 06 nội dung công việc tại Thông báo kết luận các nhiệm vụ được Chủ tịch, các đồng chí PCT thị xã giao các đơn vị chưa hoàn thành; Việc chỉnh trang đô thị ở một số phường triển khai còn chậm; Tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu có dấu hiệu chững lại; Triển khai thu nợ đọng chưa đạt kế hoạch đề ra…

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã dành thời gian để thảo luận đối với những kết quả đạt được cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện cho đơn vị, địa phương mình trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao đối với những kết quả thị xã đạt được trong tháng 11/2022. Với những nội dung chưa thực hiện được trong tháng 11, đồng chí đề nghị các phòng ban, đơn vị thị xã, các phường cần tập trung để hoàn thành. Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã xã yêu cầu các phòng ban, ngành, đơn vị thị xã, UBND các phường cần khẩn trương rà soát lại các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách được giao để tập trung thực hiện; Đẩy mạnh công tác thu ngân sách; Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; Các Phòng, ban, đơn vị thị xã, các phường cần tập trung thực hiện công tác chỉnh trang đô thị; Giao các đơn vị liên quan cần sớm xây dựng phương án quản lý xe điện, mô tô nước; Chăm lo công tác chính sách, công tác an sinh xã hội, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để nhân dân đón Lễ Noel, Tết dương lịch trong không khí vui tươi, phấn khởi; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đô thị thị thông minh; Triển khai quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ; Tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của người dân; các đơn vị, các phường tổ chức kiểm điểm, đánh giá, tổng kết cuối năm đúng kế hoạch mà thị xã đã đề ra. Các phường du lịch gồm Thu Thủy, Nghi Hương, Nghi Thu khẩn trương xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú sớm trình UBND thị xã…/.

Phan Thành- Tạ Nhật