Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: ‘Kiên quyết tinh giản biên chế công chức, viên chức năng lực yếu’

Đăng ngày 01/03/2017

(Baonghean) – Cải cách hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng nền hành chính công phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển là yêu cầu đặt ra hiện nay. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về vấn đề này.

P.V: Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ,đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả đạt được của Nghệ An về cải cách hành chính thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường: Có thể khai quát một số nội dung tiêu biểu trong việc thực hiện Đề án cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020 như sau:

Nền hành chính công của tỉnh đã có nhiều bước tiến rõ nét. Trong đó các mặt sau đều có đổi mới mạnh mẽ: Cải cách thể chế, thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra.

Bước đột phá quan trọng là tỉnh tập trung chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính với đẩy nhanh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các cơ quan Nhà nước; khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến.

ồng chí Nguyễn Xuân Đường trao đổi về việc tháo gỡ một số kiến nghị của dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An ngày 5/3/2016. Ảnh tư liệu
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao đổi về việc tháo gỡ một số kiến nghị của dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An. Ảnh tư liệu

Nghệ An được Bộ Nội vụ đánh giá là một trong những tỉnh tốp đầu thực hiện công tác tinh giản biên chế. Một điểm nhấn quan trọng nữa là công tác tổ chức, sắp xếp các cơ quan hành chính và thực hiện tinh giản biên chế được quan tâm thực hiện.

Năm 2016, tỉnh đã thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể 45 đơn vị; quy định, điều chỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cho 12 sở, ban, ngành và 9 cơ quan, đơn vị; 34 cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021; tinh giản 679 người.

P.V: Thưa đồng chí, để tiếp tục đáp ứng mục tiêu đổi mới nền hành chính mạnh mẽ, tỉnh có định hướng như thế nào đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay và sắp tới?

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường: Tỉnh kiên quyết tinh giản biên chế công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu trách nhiệm; các cơ quan, đơn vị phải tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; phải cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Cùng với đó, tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có như vậy mới tạo ra sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ từ người đứng đầu cơ quan đến từng cán bộ, công chức, viên chức.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa của huyện Quỳnh Lưu. Ảnh Thanh Lê
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa của huyện Quỳnh Lưu. Ảnh Thanh Lê

P.V: Đồng chí có thể cho biết cơ chế nào để tỉnh có thể giám sát, đánh giá được thực chất việc đổi mới trong cải cách hành chính, tránh tình trạng lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nhưng các sở, ngành, địa phương lại thực hiện không đến nơi, đến chốn?

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường: Tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật; trong đó tổ chức các đoàn liên ngành để kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị; ngay từ đầu năm 2017, các đoàn liên ngành của tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ này.

Trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 đã xác định một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ, sớm thực hiện bước đầu Chính phủ điện tử.

Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thông qua điều tra xã hội học; giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công về giáo dục, y tế; tổ chức điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính của các ngành, địa phương.

Tỉnh sẽ tiếp tục có những chỉ đạo nhằm thực hiện tốt các nội dung của công tác cải cách hành chính. Qua đó nâng cao Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201702/chu-tich-ubnd-tinh-nghe-an-kien-quyet-tinh-gian-bien-che-cong-chuc-vien-chuc-nang-luc-yeu-2786450/