Chiều tối nay:01/9, Cửa Lò ghi nhận thêm 03 ca dương tính

Đăng ngày 01/09/2021

Chiều tối nay: 1/9, Cửa Lò thêm 3 ca dương tính ( cả 3 đều ở Nghi Thủy và được cách ly trước đó).Tổng số BN mắc Coovid-19 của Thị xã Cửa Lò đến 19h tối nay là 70 ca, Trong đó số ca nhiễm từ các tỉnh khác vê cách ly : 11; Số ca nhiễm trên địa bàn : 59 ( Nghi Thu : 11; Nghi Hải : 03; Nghi Tân 05; Nghi Thủy : 40 ). Số khỏi bệnh : 01.Danh sách 3 BN chiều nay:

1. BN T.X.Đ, nam, sinh 1971. Địa chỉ: Nghi Thủy, Cửa Lò. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 19/8 BN được cách ly tại khách sạn Trung Kiên và lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
2. BN T.X.T, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Nghi Thủy, Cửa Lò. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 19/8 BN được cách ly tại khách sạn Trung Kiên và lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3. BN M.V.H, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Nghi Thủy, Cửa Lò. BN là F1 của BN V.T.M đã được công bố trước đó. Ngày 19/8 BN được cách ly tại khách sạn Trung Kiên và lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 1/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Tổng hợp từ BCĐ phòng chống covid TX