Chỉ thị về việc hỗ trợ nhân dân tránh trú bão số 14/2014

Đăng ngày 26/03/2014

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của báo số 14, UBND Thị xã đã ban hành các công điện số 24/ CĐ-UBND, số 25/CĐ-UBND và quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 09/ 11/ 2013 về việc di dời nhân dân phòng tránh bão số 14.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 14, UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu Giám đốc các Khách sạn, Nhà nghỉ đóng trên địa bàn thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Mở cửa để hỗ trợ đón nhân dân khi nhân dân di dời đến. Tuyệt đối không được đóng cửa.

2. Phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ nhân dân trong công tác di dời dân và tài sản thiết yếu.

3. Chuẩn bị các phương án đối phó với bão, cử người trực 24/24h và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thị xã để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

UBND thị xã Cửa lò yêu cầu Chủ tịch UBND các phường phối hợp với Giám đốc các Khách sạn, Nhà nghỉ tổ chức thực hiện nghiêm túc./.
.

Theo: Vp HĐND-UBND thị xã Cửa Lò