Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh: Ra quân tuyên truyền nộp thuế môn bài năm 2023

Đăng ngày 05/01/2023

Sáng ngày 5/1/2023, Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Thị xã, Công an TX Cửa Lò tổ chức tuyên truyền lưu động thu thuế môn bài năm 2023.

Thu thuế môn bài được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng đầu năm 2023, đây là nguồn thu quan trọng góp phần đáng kể vào nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Để triển khai thực hiện công tác thu thuế Môn bài năm 2023, Căn cứ Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí môn bài, Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh đã phân tích đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo cho các đội thuế tiến hành phân loại hộ kinh doanh để xác định mức thuế môn bài phù hợp, tiến hành lập bộ thuế và đã gửi thông báo đến từng hộ kinh doanh, chọn các điểm thu thuận lợi nhất để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình.

Theo kế hoạch, thời gia nộp lệ phí môn bài năm 2023 đối với các tổ chức kinh doanh, các đơn vị, văn phòng đại diện thành lập từ năm 2022 trở về trước nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/1/2023, trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng thì nộp môn bài chậm nhất là ngày 30/7/2023, trường hợp miễn lệ phí môn bài trong 6 tháng cuối năm thì nộp môn bài chậm nhất là ngày 30/1/2024.

Trong thời gian 1 buổi, lực lượng tuyên truyền đã đi theo các tuyến đường chính và các khu chợ, khu tập trung đông dân cư của huyện Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò. Qua đó, sẽ góp phần cổ vũ, động viên tổ chức, cá nhân người nộp thuế trên địa bàn tham gia tích cực và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế môn bài  vào NSNN ngay từ những ngày đầu năm 2023./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý