Chi bộ khối Lam Thanh, phường Nghi Hải đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đăng ngày 12/01/2020

Sáng 12/01,Chi bộ khối Lam Thanh, phường Nghi Hải tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Về dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Nghi Hải, toàn thể đảng viên hiện đang sinh hoạt trên địa bàn khối.

lt8

lt4

lt7

Chi bộ khối Lam Thanh hiện có 37 đảng viên, có 354 hộ với 1503 nhân khẩu, sau khi sáp nhập nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nên Ban cán sự khối đã kịp thời lãnh đạo người dân phát triển kinh tế nhiều thành phần tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, năm 2019 tổng thu nhập toàn khối ước đạt 75 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 50 triệu/ người /năm. Song song với phát triển kinh tế, chi bộ thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, trong đó chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện thông qua việc phổ biến học tập và quán triệt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; kịp thời phát hiện ngăn ngừa đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng, hành động như: nói, viết, làm, thái độ  góp phần giữ vững kỷ cương nề nếp duy trì sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ nhờ đó phong trào toàn dân đoàn kêt xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh; hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 96%;  môi trường cảnh quan toàn khối luôn xanh, sạch, đẹp;  an ninh trật tự đảm bảo.

lt3

chuyên đe huong.00_08_08_10.Still004

Đại hội cũng đã đề ra một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới đó là tốc độ gia tăng giá trị sản xuất hàng năm tăng 8 – 9% , năm 2022 phấn  đấu tổng giá trị sản xuất đạt 95 tỷ đồng/ năm; giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; giảm hộ nghèo xuống 0%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82% trở lên.

lt1

lt

Thông qua bầu cử, đại hội đã bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 với 5 đồng chí, đồng chí Mai Hùng Cường được chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ.

Ngọc Ánh