CCB Cửa Lò trên mặt trận phát triển kinh tế gia đình (Phát sóng NTV ngày 10/12/2019)

Đăng ngày 11/12/2019

Nhờ đẩy mạnh Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” nên Hội CCB thị xã Cửa Lò đã khai thác được nhiều nguồn lực, phát huy được tiềm năng của CCB, nâng cao năng lực, kinh nghiệm làm kinh tế cho hội viên, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế địa phương.