Các phường Nghi Hải, Nghi Thu, Nghi Hương họp HĐND định kỳ

Đăng ngày 17/07/2014

Sáng nay:17/7/2014, HĐND phường Nghi Hải tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 để đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp và thông qua nghị quyết thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Trước khi bước vào kỳ họp thứ 7 khóa IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016, HĐND phường Nghi Hải khóa 4 đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND đối với ông Ngô Bình Sơn, bỏ phiếu bầu bổ sung ông Ngô Thanh Linh-Bí thư Đảng ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2011 – 2016, với số phiếu đồng ý đạt 100%.

Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và phương hướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Uỷ ban nhân dân PhườngNghi Hải tại Kỳ họp cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ HĐND phường Nghi Hải khóa 4 đã đạt được kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt trên 301 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch và tăng 7% so với cùng năm 2013. Văn hóa, xã hội phát triển tốt. Các chính sách xã hội được quan tâm và thực hiện kịp thời đã góp phần giúp các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội ổn định cuộc sống. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát huy những kết quả đã đạt được, tại kỳ họp thứ 7, khóa IV lần này, HĐND phường Nghi Hải tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới.

Cũng trong sáng nay: 17/7/2014, HĐND phường Nghi Thu khai mạc kỳ họp thứ 8 – HĐND khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Kỳ họp thứ 8 HĐND khóa XVIII phường Nghi Thu được đánh giá là một kỳ họp quan trọng, nhằm nhìn nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm: Tổng giá trị sản xuất đạt trên 1000 tỷ đồng, đạt 65,4%, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng thu ngân sách đạt trên 4,7 tỷ đồng, Văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quốc phòng – an ninh trên địa bàn được giữ vững.

Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Nghi Thu khoá XVIII cũng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, cùng nhau thảo luận, bàn bạc và thông qua một số vấn đề quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Trong đó tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế Nghị quyết Đại hội Đảng bộ về nhiệm vụ phát triển KTXH – QPAN, phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Sáng nay: 17/7/2014, phường Nghi Hương cũng khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XVIII. Kỳ họp này nhằm đánh giá kết thực hiệm nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Báo cáo tại kỳ họp thứ 7 HĐND phương Nghi Hương khóa XVIII đã đánh giá sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên toàn địa bàn để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 461 tỷ đồng, đạt 63,25%, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất vẫn là các ngành dịch vụ thương mại đạt 220 tỷ đồng chiếm trên 47,7%. Văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quốc phòng – an ninh trên địa bàn được giữ vững.

Kỳ họp thứ 7 HĐND phường Nghi Hương khóa XVIII cũng đã tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn, cùng nhau thảo luận, bà bạc, và thông qua một số vấn đề quan trọng để thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của 6 tháng còn lại. Và giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 – 2016./.

Hạnh Hiền-Quý Ánh