Các đồng chí Lãnh đạo thị xã Cửa Lò dâng hương đền Vạn Lộc

Đăng ngày 30/01/2014

Tại đền Vạn Lộc, các đồng chí lãnh đạo thị xã đã dâng hương và báo công với ông Nguyễn Sư Hồi người chiêu dân, lập ấp, lập nên làng Vạn Lộc xưa, Cửa Lò ngày nay. Trước anh linh của các vị tiền nhân, các đồng chí lãnh đạo thị xã hứa sẽ nổ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2014 để chào mừng 20 năm thành lập Cửa Lò. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo thị xã còn đến dâng hương tại nhà thờ Họ Hoàng Văn ở Nghi Tân nơi thờ người bí thư đảng bộ đầu tiên của huyện Nghi Lộc và dâng hương tại đền Thu Lũng một địa điểm hoạt động của các đồng chí đảng viên năm 1930 – 1931. Đây là một trong những việc làm nhằm giáo dục các thế hệ trẻ hôm nay biết ơn đến những người đi trước để từ đó ra sức bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu mạnh.