Các đơn vị phải tổ chức Hội nghị cán bộ công chức trước ngày 15/1/2017

Đăng ngày 13/12/2016

Đây là nội dung được đề cập trong công văn số 2147, ngày 06/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò nhằm thực hiện Nghị định số 04, ngày 09/1/2015 của Chỉnh phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 60, ngày 19/6/2013 của Chỉnh phủ và hướng dẫn số 1755 ngày 20/11/2013 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty TNHH..

Liên quan đến việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động, Liên đoàn lao động Thị xã cũng đã có văn bản hướng dẫn gửi các tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn ngành giáo dục – đào tạo Thị xã trong đó yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động Thị xã phải phối hợp với chuyên môn để xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, hội nghị từ các tổ, đội, phòng, ban, phân xưởng; Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân tại các cơ quan hành chính sự nghiệp tiến hành giám sát một số chuyên đề như : Nội quy cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ; Phát động phong trào thi đua hướng tới Đại hội công đoàn cơ sở; Ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tổ chức đối thoại, phối hợp tổ chức hội nghị người lao động./.

 

                                                                   Khắc Giang