Các đền chùa, nhà thờ ở Cửa Lò

Đăng ngày 30/01/2016

{gallery}images/eventgallery/Cac-den-chua-nha-tho-o-cua-lo{/gallery}