Các cơ quan, đơn vị chúc mừng Trung tâm VH, TT & TT Cửa Lò nhân dịp 21/6

Đăng ngày 19/06/2023

Sáng 19/6, đại diện Ban giám hiệu Trường cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).

Đồng chí Lê Trường Giang – Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An đã đến thăm, chúc mừng  tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viênTrung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã

Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, đồng chí Lê Trường Giang – Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An đã đến thăm, chúc mừng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã. Đồng thời tặng hoa, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Trung tâm, nhận dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2023.

Lãnh đạo Phường Nghi Thủy đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Lãnh đạo Phường Nghi Hương đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Ban chỉ huy Quân sự thị xã  cửa Lò đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Thay mặt cán bộ, nhân viên Trung tâm VH, TT & TT thị xã đồng chí Nguyễn Đậu Thuận – Phó Giám đốc Trung tâm cảm ơn sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, nhà trường cũng như Trung tâm tiếp tục gắn bó, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Lãnh đạo Phường Nghi Hòa đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Lãnh đạo Phường Nghi Tân đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Lãnh đạo Phường Nghi Hải đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Lãnh đạo Phường Nghi Thu đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Lãnh đạo Ngân hàng Agribank Cửa Lò đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Cũng trong dịp này đã có nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã đến tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

                                                                      Hữu Lương