Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu tỉnh Nghệ An năm 2022

Đăng ngày 10/12/2021

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, tỉnh Nghệ An tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.