Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy

Đăng ngày 10/08/2023

Sáng ngày 10/8, tại thị xã Cửa Lò, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cho hơn 150 học viên là cấp ủy các huyện, thành, Thị ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các Đảng ủy trực thuộc, các Ban tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/8, tập trung trao đổi, giới thiệu 09 chuyên đề liên quan đến nghiệp vụ văn phòng, gồm: Xây dựng chương trình công tác của cấp uỷ; Thông tin phục vụ cấp uỷ; Tổ chức phục vụ hội nghị của cấp uỷ; Xây dựng và thẩm định đề án trình hội nghị cấp uỷ; Hệ thống các văn bản của Đảng; Biên soạn văn bản của Đảng; Công tác văn thư lưu trữ; Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; Công tác ghi biên bản hội nghị.

Việc mở lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ làm công tác văn phòng cấp uỷ có điều kiện bổ túc kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng./.

Đàm Hiền – Duy Quý