Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý về quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế của Nghệ An

Đăng ngày 14/08/2023

(Baonghean.vn) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản góp ý về một số nội dung trong báo cáo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có nội dung về các khu công nghiệp, khu kinh tế như sau:

-Về phương án phát triển khu công nghiệp:

+ Tổng diện tích đất các khu công nghiệp được đề xuất quy hoạch đến năm 2030 là 8.036 ha, vượt quá 3.663 ha so với chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được phân bổ cho tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; do vậy, đề nghị rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các khu công nghiệp cho phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp được phân bổ và khả năng thu hút đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư thứ cấp.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.jpg
Một góc Khu công nghiệp VSHIP Nghệ An. Ảnh minh họa: Thành Cường

+ Báo cáo quy hoạch đề xuất một số khu công nghiệp thuộc quy hoạch mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; tuy nhiên, chưa có cơ sở để xem xét, phê duyệt phương án mở rộng khu kinh tế, do vậy, đề nghị rà soát lại nội dung này.

+ Đề nghị thuyết minh cụ thể về việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ.

+ Trong quá trình xây dựng phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp, để đảm bảo tính khả thi của việc triển khai các khu công nghiệp được đề xuất, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An rà soát khả năng thu hút đầu tư của các khu công nghiệp, dự kiến về khả năng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2030 và các điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp (trong đó có các điều kiện về tỷ lệ lấp đầy, chuyển mục đích sử dụng đất) theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về khu công nghiệp để xây dựng phương án hợp lý. Đồng thời, khi xem xét, xác định vị trí của các khu công nghiệp mới được bổ sung trong quy hoạch, đề nghị rà soát, bảo đảm không có sự chồng lấn với các dự án hiện hữu khác; trường hợp chồng lấn, đề nghị có phương án xử lý cụ thể, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

+ Rà soát, thống nhất nội dung phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp tại Báo cáo tổng hợp và dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh và tham khảo nội dung phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp tại các quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt để thống nhất trong cách trình bày danh mục các khu công nghiệp.

– Về phương án phát triển khu kinh tế:

+ Tổng diện tích đất Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy được đề xuất quy hoạch đến năm 2030 là hơn 131.000 ha, vượt quá hơn 100.000 ha so với chỉ tiêu đất khu kinh tế trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được phân bổ cho tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 326/QĐ- TTg; do đó, chưa có cơ sở để xem xét, phê duyệt phương án phát triển hệ thống khu kinh tế do UBND tỉnh Nghệ An đề xuất.

+ UBND tỉnh Nghệ An cần rà soát, xây dựng phương án phát triển hệ thống khu kinh tế theo đúng chỉ tiêu đất khu kinh tế đã được phân bổ; trường hợp cần thiết, đề xuất phương án mở rộng hoặc thành lập mới khu kinh tế trong trường hợp được bổ sung thêm chỉ tiêu đất khu kinh tế và phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

+ Về Khu kinh tế Thanh Thủy:

Nhiệm vụ “Đẩy mạnh phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, nâng cấp Cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy thành cửa khẩu quốc tế, trở thành đầu mối giao thương quan trọng với Lào, Thái Lan, Myanmar” nêu tại Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 vẫn chưa được thực hiện. Do vậy, tại Văn bản số 3985/CV-HĐTĐ ngày 29/5/2023 của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề nghị giải trình cụ thể về cơ sở đề xuất phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) trong thời kỳ quy hoạch.

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình sau thẩm định đối với hồ sơ Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 kèm theo Văn bản số 2273/SKHĐT-TH ngày 08/62023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An nêu “Trong phương án phát triển các Khu chức năng có đề xuất mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và thành lập Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy nếu diện tích đất được phân bổ theo Quyết định số 326/QĐ-TTg có sự điều chỉnh, về việc này Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 315/TTg-KTN ngày 27/4/2023 về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh và lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và Chỉ thị số 360/CT-TTg ngày 02/5/2023 về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025. Do đó, đây là phương án dự kiến khi Quyết định số 326/QĐ-TTg được điều chỉnh trong thời gian tới”. Tuy nhiên, nội dung này chưa được thể hiện trong báo cáo quy hoạch, do vậy, đề nghị ghi rõ trong báo cáo quy hoạch để tránh nhầm lẫn.

Nguồn: Đức Dũng- Báo Nghệ An