Bình minh trên Biển Cửa Lò

Đăng ngày 04/06/2016

 bm1

bm2

bm3

bm4

bm5

bm6

bm8

bm9