Bình minh Cửa Lò

Đăng ngày 15/03/2014

Xa tít tận chân trời
Mây giăng thành núi biển
Sóng nước cứ mênh mang
Xô nắng hồng vô bến
Kìa Lan Châu dậy sớm
Tắm biển trước mọi người
Thấy bình minh đẹp quá
Cứ tắm mãi không thôi
Cửa Lò ơi đã mở
Đón nhận mỗi lòng người
Ngày mai đi muôn nơi
Cũng nhớ về với biển
Nơi bình mình đang lên
Nơi bình mình đang yên
 
Lê Minh Tâm