Bình minh Cửa Lò đẹp nao lòng du khách

Đăng ngày 05/05/2016

BinhminhCl10

bình minh trên biển cửa lò

BinhminhCl2

BinhminhCl3

BinhminhCL4

BinhminhCl12

BinhminhCl10

BinhminhClo11

BinhminhCL8

BinhminhCLo6

BinhMinhCL7

BinhminhClo13

hoan hon tren bien

Gili Air 03

Thế Anh