Biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo phường Thu Thủy giai đoạn 2015 – 2020

Đăng ngày 23/08/2019

Sáng ngày 23/8, phường Thu Thủy tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo giai đoạn 2015 – 2020.

tt

5 năm qua đồng bào công giáo trên địa bàn phường Thu Thủy đã thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, tích cực đổi mới phát triển kinh tế, xã hội. Phong trào thi đua “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” được nhân dân hưởng ứng tích cực. Các mô hình kinh doanh dịch vụ mang lại thu nhập cao ngày càng được nhân rộng, số lao động xuất khẩu tại địa phương tăng cao, năm 2015 chỉ có 215 người, năm 2019 tăng lên trên 500 người, nhiều hộ gia đình tích cực xây dựng tổ tiết kiệm, giúp nhau vốn phát triển sản xuất, nhờ vậy mỗi năm giảm 2,3% hộ nghèo, tăng hộ khá giàu 5%.

tt1

tt2

Bên cạnh đánh giá những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến về phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó, tiếp tục chú trọng đến phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát huy nội lực, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế trong đồng bào công giáo…

tt3

Dịp này, UBND phường Thu Thủy đã khen thưởng cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời đẹp đạo” và biểu dương “Gương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo” giai đoạn 2015 – 2020./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh