Bí thư Thị ủy chủ trì họp Tiểu ban văn kiện đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI

Đăng ngày 13/12/2019

Sáng ngày 13/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Thị ủy, Tiểu ban văn kiện đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị thảo luận báo cáo chính trị lần 1. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã; các đ/c trong BTV thị ủy; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; Thành viên tiểu ban văn kiện.

PS thi doi 22 -12.00_14_30_06.Still026

PS thi doi 22 -12.00_15_07_15.Still027

Dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá tình hình 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

PS thi doi 22 -12.00_12_25_23.Still023

PS thi doi 22 -12.00_13_55_18.Still024

PS thi doi 22 -12.00_14_39_18.Still032

PS thi doi 22 -12.00_12_16_05.Still022

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên tiểu ban văn kiện đã đánh giá các chỉ tiêu đưa ra trong giai đoạn tới trên cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương.  Theo các đại biểu, báo cáo cần phải có sự kế thừa, đổi mới, sáng tạo và tính khái quát cao; Đánh dấu lưu ý vào những chỉ số nổi bật để quyết tâm thực hiện nhằm tạo dấu ấn cho nhiệm kỳ tới. Đối với từng nội dung cụ thể, các thành viên cũng đề nghị báo cáo dự thảo cần chặt chẽ hơn về mặt câu từ, bố cục, tránh trùng lặp, nhất là cần thống nhất về chủ đề của đại hội.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy – Trưởng tiểu ban thường trực tiểu ban văn kiện: Nguyễn Thị Kim Chi đề nghị các thành viên của tổ biên tập, tổ giúp việc của tiểu ban văn kiện tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu tại hội nghị để bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị. Đồng chí Bí thư cũng nhấn mạnh nội dung báo cáo chính trị cần xây dưng theo hướng tổng quát nhưng cũng phải chi tiết, súc tích và có tính chiến lược, trong đó cần tập trung thảo luận về chủ đề, định hướng của đại hội. Trên cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, từng phòng, ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để đề xuất phương hướng, giải pháp về các lĩnh vực do mình phụ trách. Cần có sự mạnh dạn đưa ra các chỉ tiêu và quyết tâm thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu đó nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch, đưa thị xã Cửa Lò phát triển hài hòa, toàn diện, phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội, xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững./.

                                                    Nguyễn Hương – Duy Quý