BHXH Cửa Lò nâng cao hiệu quả từ cải cách hành chính (phát sóng NTV ngày 17/02/2019)

Đăng ngày 17/02/2020

Nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo chi trả chế độ BHXH một cách kịp thời, chính xác, trong thời gian qua Bảo hiểm xã hội Thị xã Cửa Lò đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, được các đơn vị, doanh nghiệp đánh giá cao.