Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An triển khai các phong trào thi đua năm 2017

Đăng ngày 29/12/2016

bvecnang

Trong năm 2016, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bệnh Viện phục hồi chức năng tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, điều trị phục hồi chức năng, tăng năng suất lao động.

bvecnang1

bvecnang3

bvecnang2

Các nội dung như y đức, quy tắc ứng xử và kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được chú trọng.

bvecnang4

bvecnang5

Bệnh viện cũng đã  thực hiện tốt Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, ngày giờ công đảm bảo, lao động có hiệu quả. Đồng thời xây dựng được tập thể đoàn kết đã góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin của người bệnh đối với bệnh viện. Nhờ đó, trong năm 2016 đã có gần 6000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 145%.

bvecnang6

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 2016, Hội nghị còn thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, điều trị phục hội chức năng cũng như thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2017.

bvecnang7

Qua đó, phấn đấu xây dựng Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh trở thành đơn vị vững mạnh xuất sắc của ngành y tế Nghệ an./.

        Hữu Lương