Bế mạc kỳ họp thứ 13.HĐND Thị xã Cửa Lò khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2016

Đăng ngày 24/12/2015

Tanghoachothanhtra

Kỳ họp thứ 13 – HĐND Thị xã Cửa Lò khóa IV, nhiệm kỳ 2011- 2016 lần này tiến hành các nội dung: quan trong như: nghe, bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng  trong năm 2016 của Thị xã Cửa Lò như: nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri. Theo đó, HĐND thị xã đã thông qua các nghị quyết về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách, trong đó tập trung phấn đấu hoàn thành 29 chỉ tiêu cơ bản như : Phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất tăng 13-13,5 %, thu ngân sách đạt 277 tỷ đồng; 100 % số trường đạt chuẩn quốc gia và 7/7 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế..

Đặc biệt, kỳ họp thứ 13 – HĐND Thị xã Cửa Lò  khóa IV cũng  tiến hành các nội dung quan trọng về kiện toàn nhân sự của HĐND và UBND thị xã. Đó là tiến hành miễn nhiễm chức danh Chủ tịch HĐND thị xã đối với ông Phan Công Lưu để nghi hưu theo chế độ.

Still1223 00017

Kỳ họp thứ 13 – HĐND Thị xã Cửa Lò  khóa IV cũng  bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thị xã đối với ông Võ Văn Hùng – Ủy viên BCH Thị ủy. Theo đó, 100 % đại biểu HĐND thị xã có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Võ Văn Hùng – Ủy viên Ban chấp hành Thị ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2011-2016.

Still1223 00020

Khắc Giang