Bế giảng lớp kiểm toán viên nhà nước

Đăng ngày 26/03/2014

 

Lớp bồi dưỡng kiểm toán viên nhà nước khóa năm 2010 là lớp học đầu tiên được tổ chức tại chi nhánh Cửa Lò – Nghệ An. Lớp có 126 học viên đến từ các cơ quan kiểm toán của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trải qua 3 tháng đào tạo, các học viên đã được tiếp thu 22 chuyên đề theo 4 khối kiến thức: kinh tế học, quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán. Đây là những nội dung quan trọng, phục vụ cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ mà hàng năm kiểm toán nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ của ngành.PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Phó giám đốc Trung tâm khoa học và bồi dưỡng cán bộ kiểm toán Nhà nước cho biết:”Thông qua lớp học này, học viên được cấp chứng chỉ chứng nhận là đã trải qua lớp đào tạo này, và trên cơ sở đó, anh em học viên đủ điều kiện để thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước”

Kết thúc khóa đào tạo có 15% học viên đạt loại giỏi, 85% đạt loại khá, không có học viên trung bình. Theo kế hoạch, sau lớp bồi dưỡng này, sẽ mở rộng hợp tác đào tạo với Lào, và tiến tới xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến của ngành kiểm toán trong cả nước./.

Theo: Thanh Vân