BCH quân sự Cửa Lò phát động cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh LLVT rên quê hương Bác”

Đăng ngày 12/02/2014

Cuộc vận động là dịp để mỗi tập thể, cá nhân trong lực lượng vũ trang TX Cửa Lò thể hiện trách nhiệm lớn lao đối với việc phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, hướng về các sự kiện trọng đại của dân tộc, quân đội, nhất là kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam với các nội dung: Xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng. Đoàn kết yêu thương đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết quân – dân, thực hiện quân với dân một ý chí và khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt cuộc vận động này BCHQS Thị xã đã đề ra các chủ trương, biện pháp thực hiện, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Tại lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ LLVT Thị xã đã ký giao ước thi đua và nguyện hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm trang sử vẻ vang cua lực lượng vũ trang Tỉnh nhà nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung./.

Theo: Thanh Bình-Tạ Nhật