BCH quân sự Cửa Lò bế mạc tập huấn cán bộ năm 2023.

Đăng ngày 06/01/2023

Chiều 6/1, BCH quân sự thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật năm 2022, bế mạc tập huấn cán bộ năm 2023.

 Hội nghị đã tập trung đánh giá  những kết quả  đạt được trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật năm 2022 của đơn vị. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy, kịp thời khắc phục những khuyết điểm, tồn tại. Đồng thời thảo luận và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật với quyết tâm đạt kết  quả cao trong năm 2023.

Cũng tại hội nghị này, BCH quân sự thị xã còn bế mạc tập huấn cán bộ năm 2023.

                                                                               Hữu Lương  – Ngọc Ánh