BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TX Cửa Lò công bố thông tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đến 7h, ngày 10/9/2021

Đăng ngày 10/09/2021

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TX Cửa Lò công bố thông tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đến 7h, ngày 10/9/2021


 

Nguồn: BCĐ phòng chống dịch covid TX Cửa Lò